Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Wydział Zasobów Lokalowych informuje, że w dniu 15 grudnia 2015 r. wpłynęła pierwsza oferta na miejsce postojowe nr 4 w hali garażowej przy ul. Kłobuckiej 16-18. Termin na przyjmowanie pozostałych ofert na w/wym. miejsce upływa w środę 22 grudnia 2015 r.

 • Artykuł

  Uchwała nr 436 Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2015r. powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2016  roku. Uchwała Zarządu Dzielnicy Ursynów

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę, 19 grudnia o godz. 17.00 do naszego ratusza na pierwszy koncert kolędowy Ursynowskiego Chóru Iuvenis, powołanego 1,5 miesiąca temu. Dwadzieścia dwie osoby w różnym wieku, o różnych zawodach i doświadczeniu spotkały się we wspólnym celu, by tworzyć chór. Ich pierwszy wspólny występ odbędzie się w magicznym okresie przedświątecznym podczas koncertu kolęd. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane tradycyjne polskie pieśni oraz kolędy staroangielskie,...

 • Artykuł

  W czwartek 10 grudnia, w sali konferencyjnej ursynowskiego ratusza odbyła się konferencja pn. ,,Profilaktyka uzależnień na Ursynowie”. Głównym celem konferencji, zorganizowanej z inicjatywy Dzielnicy Ursynów, było podsumowanie projektów badawczych realizowanych w drugiej połowie 2015 roku. Do udziału  w konferencji zaproszeni zostali dyrektorzy i pedagodzy z ursynowskich placówek oświatowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, realizujących projekty na rzecz mieszkańców Ursynowa,...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD XVII Sesji Rady Dzielnicy Ursynów w dniu 17.12.2015 r. godz. 17.00, Al. KEN 61, sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza 1. Zmiany w porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej. 3. Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Sesję prowadzić będzie Przewodnicząca Rady Dzielnicy...