Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Już 14 września, po raz pierwszy w Warszawie, odbędą się Dziecięce Wyścigi Biegowe skierowane do dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Impreza rozpocznie się ogodz. 11.00 na obiektach sportowych Liceum Ogólnokształcącego nr 70 przy ul. Dembowskiego 1. Honorowy Patronat nad imprezą objął burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział. Uczestnicy ścigają się w myśl idei fair play. Dzięki podziałowi na kategorie wiekowe i grupy trzyosobowe po każdym wyścigu na stopniach podium stają wszyscy zawodnicy i...

 • Artykuł

  Zachęcamy uczniów klas V lub VI szkoły podstawowej, gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej do zgłaszania się do projektu "ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie".Zgłoszenia trwają do 30 września. Do udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki: posiadają obywatelstwo polskie, są mieszkańcami m.st. Warszawy - ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia, ...

 • Artykuł

  Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Komisje: Komisja Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie Dyżury Interpelacje Oświadczenia majątkowe Urodzona w 1978 r. w Warszawie. Z wykształcenia politolog – europeista. Zawodowo związana od wielu lat z administracją państwową, specjalizując się w tematyce międzynarodowej. W przeszłości udzielała się również w organizacjach pozarządowych zajmujących się polityką rozwojową w...

 • Artykuł

  Klub Radnych "Nasz Ursynów" Komisje: Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Komisja Budżetu i Finansów Dyżury Interpelacje Oświadczenia majątkowe Dr hab. inż. Lech Królikowski – rektor i profesor prywatnej wyższej szkoły w Warszawie; wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk, a także Najwyższej Izby Kontroli; W latach 1992-94 prezes fundacji „Promocja Polska” (m.in. działania na rzecz budowy Domu Polskiego w Kaliningradzie). Prowadził badania naukowe m.in. w...

 • Artykuł

  Klub Radnych "Nasz Ursynów" Komisje: Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Komisja Rewizyjna Dyżury Interpelacje Oświadczenia majątkowe Urodzona 10.08.1954 r. w Skierniewicach, od 25 lat mieszkanka Ursynowa – Imielina, wiceprzewodnicząca Komitetu Domowego Warchałowskiego 2. Społecznik otwarty na problemy mieszkańców sąsiadów. Przedsiębiorca, menadżer, etnolog, administrator kultury. Mężatka i matka dwójki...