Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (projekt systemowy) Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie...

 • Artykuł

  Tytuł projektu: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" (projekt systemowy) Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym...

 • Artykuł

  Dzielnica Ursynów zrealizowała następujące projekty współfinansowane z funduszy europejskich: Zanim twoje dziecko Przedszkole Równych Szans Nowa szkoła Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces (projekt systemowy) Dojrzali, kompetentni w pracy Wychowawca 45+ XXI wieku PATRON – Podejmij Aktywność, Twórz, Rozwijaj, Osiągaj...

 • Artykuł

  Wolontariat (łac. volontarius – dobrowolny) rozumiany jako dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa jest szlachetną ideą. Z inicjatywy Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, Burmistrza Piotra Guziała oraz radnych dzielnicy zapraszamy, zachęcamy, informujemy Wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe, że na stronie www. dzielnicy Ursynów powstała zakładka WOLONTARIAT. Wszystkie chętne osoby, którym wolontariat jest bliski, zapraszamy do dzielenia się...

 • Artykuł