Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Przedmiot działania: 1. Bezpieczeństwo na terenie Dzielnicy. Zadania: 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu bezpieczeństwa. 2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu bezpieczeństwa. 3. Inicjowanie i ocena działań Zarządu Dzielnicy związanych z bezpieczeństwem. Skład osobowy W skład Komisji wchodzą następujące osoby: 1. Daniel Franciszek Głowacz – Przewodniczący 2. Ewa Halina Cygańska -...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: 1. Architektura, urbanistyka i budownictwo. 2. Strategia rozwoju Dzielnicy i m.st. Warszawy. 3. Ochrona środowiska. Zadania: 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa, strategii rozwoju i ochrony środowiska. 2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa, strategii rozwoju oraz ochrony środowiska. 3....

 • Artykuł

  Przedmiot działania: 1. Inwestycje komunalne i transport na terenie Dzielnicy. Zadania: 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu inwestycji komunalnych i transportu. 2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu inwestycji komunalnych i transportu. 3. Inicjowanie i ocena działań Zarządu Dzielnicy związanych z inwestycjami komunalnymi i transportem. Skład osobowy W skład Komisji wchodzą...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: 1. Oświata na terenie Dzielnicy. 2. Sport na terenie Dzielnicy. 3. Współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy oraz organizacjami młodzieżowymi i pozarządowymi działającymi na terenie Dzielnicy, w tym z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zadania: 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu oświaty i sportu. 2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu oświaty i...

 • Artykuł

   Przedmiot działania: 1. Budżet Dzielnicy. 2. Gospodarka finansowa Dzielnicy. Zadania: 1. Opiniowanie we współpracy ze wszystkimi komisjami załącznika do budżetu m.st. Warszawy oraz innych projektów uchwał związanych z finansami Dzielnicy. 2. Okresowa kontrola realizacji załącznika do budżetu, gospodarności i celowości wydatków Dzielnicy. 3. Analiza stanu finansów Dzielnicy na tle budżetu m.st. Warszawy oraz perspektyw finansowych na kolejne lata. Skład osobowy W skład Komisji wchodzą...