Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Ursynów ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów na rok 2015. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy złożyć do 15 grudnia...

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w 2015 roku. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Formularze ofertowe (w załączeniu) wraz z załącznikami należy składać w...

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 roku. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać...

 • Artykuł

  Tradycyjnie, co miesiąc w Domu Sztuki, ursynowska publiczność ma możliwość  zapoznania się z najważniejszymi  pozycjami kina dokumentalnego. Listopadowe spotkania pod nazwą „Zaduszki Dokumentalistów” rokrocznie poświęcane są polskim filmowcom dokumentalistom, którzy odeszli w okresie dzielącym Święta Zmarłych w poprzednim i kolejnym roku. W programie tegorocznego spotkania, które odbyło się 15 listopada, można było obejrzeć filmy pt. "Himilsbach. Prawdy, bujdy, czarne dziury" Stanisława...

 • Artykuł

  14 listopada w piątek w Natolińskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste spotkanie Ursynowskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Podczas spotkania wręczono odznaczenia za zasługi przedstawicielom Urzędu Dzielnicy Ursynów. Odznaczeni przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Ursynów: Zastępca Burmistrza Witoldowi Kołodziejskiemu, Naczelnik Wydziału Kultury Dariuszowi Sitterle, Podinspektor Wydziału Kultury. Medale wręczył Pułkownik Józef...