Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  17 listopada w Arenie Ursynów odbył się coroczny finał programu „Od zabawy do sportu", w którym wzięło udział piętnaście reprezentacji publicznych szkół podstawowych z Ursynowa. Program „Od zabawy do sportu” jest ogólnomiejską inicjatywą mającą na celu kształtowanie u najmłodszej grupy uczniów nawyku uprawiania wszelkie formy aktywności. Jest to szczególnie ważne w tej grupie wiekowej, ponieważ  klasy I-III szkół podstawowych nie są objęte obowiązkiem brania udziału w zajęciach WF-u. Młodzi...

 • Artykuł

  Warszawa, dn. 18 listopada 2014 r. UD-XII-WOŚ-K.6220.2.2014.MST (19) ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) zawiadamiam, że...

 • Artykuł

  Miło nam poinformować, że 12 listopada  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena otrzymała zaszczytne wyróżnienie w II edycji konkursu „SZKOŁA PRZYJAZNA DLA KAŻDEGO” w kategorii „Prawa dziecka, prawa rodziców”.  Jest to szczególne wyróżnienie, gdyż w konkursie wzięło udział około 200 szkół z całej Polski. W kategorii konkursowej „Prawa dziecka, prawa rodziców” nie zostały przyznane nagrody główne, a jedynie trzy wyróżnienia. Ponadto Szkoła otrzymała list...

 • Artykuł

  Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa oraz Europejskie Centrum Konsumenckie zapraszają na Europejski Wykład Otwarty zatytułowany „Nowe przepisy prawa konsumenckiego - lepsza pozycja konsumenta na rynku?", który odbędzie się w czwartek 20 listopada br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pan Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum...

 • Artykuł

  14 października zastępca burmistrza Ursynowa Lech Skowron wręczył pierwszej rodzinie klucze do mieszkania komunalnego na nowowybudowanym osiedlu bloków komunalnych na ul. Kłobuckiej. Szczęśliwymi pierwszymi lokatorami są Państwo Monika i Marek Podkowińscy wraz z córką. Kolejne lokalne będą sukcesywnie przekazywane najemcom. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowowybudowanych budynków przy ul. Kłobuckiej, dwa tygodnie temu rozpoczął się proces zasiedlania lokali mieszkalnych....