Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł
 • Artykuł

  mrdu@radni.um.warszawa.pl  

 • Artykuł

  W dniu 27 marca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów (MRDU) m.st. Warszawy kadencji 2019-2020. Celem młodzieżowych radnych  jest godne reprezentować swoich kolegów i koleżanki wspierając liczne inicjatywy uczniowskie na terenie dzielnicy Ursynów, jak i miasta. Podczas I sesji młodzi radni dokonali ważnego wyboru – ukonstytuowało się nowe prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów. Do podjęcia tych ważnych decyzji członkowie MRDU przygotowali się...

 • Artykuł

  Dzielnica Ursynów uczestniczy w realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. ,,Karta Dużej Rodziny”. Uczestnictwo w programie uprawnia do zniżek, które oferowane są przez instytucje publiczne i firmy prywatne na obszarze całego kraju. Wykaz partnerów, którzy przystąpili do programu ,,Karta Dużej Rodziny” jest systematycznie aktualizowany i znajduje się na stronie. Od roku 2018 dla uprawnionych członków rodzin wielodzietnych dostępne są dwie formy karty KDR: tradycyjna (karta...

 • Artykuł

  Kodeks Etyki wyznacza standardy i określa zasady postępowania Pracowników Urzędu. Przestrzeganie tych zasad ma być gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych osób zatrudnionych w Urzędzie. Kodeks ma urzeczywistniać idee uczciwej, otwartej i przyjaznej w stosunku do społeczności lokalnej administracji samorządowej. Właściwą postawę pracowników zatrudnionych w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy wyznaczają zasady: 1. praworządności, 2. uczciwości i rzetelności, 3....