Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Statut Osiedla "DĄBRÓWKA" - Uchwała Nr 190 Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 19 lutego 2013 r. Zajmuje obszar: od północy ograniczona ul.Baletową, Puławską, ul. Jagielską z należącymi do niej posesjami wraz z ul. Jemiołuszki i południową granicą Lasu Kabackiego, od wschodu granicą Gminy Warszawa-Ursynów, od południa granicą Gminy Warszawa-Ursynów, od zachodu wschodnią stroną ulicy Puławskiej, ul. Karczunkowską, ul. Sarabandy, wzdłuż zachodniej granicy terenów Szkoły Podstawowej Nr 96, ul....

 • Artykuł

  Stanowisko ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Dzielnicy Ursynów Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w trosce o systemowe rozwiązywanie spraw osób niepełnosprawnych powierzył planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych panu Wojciechowi Malesie. W szczególności do jego zadań należy: inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidowania barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w...

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=BDPi2-dKmYY Porządek obrad Protokół

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=nBNEIzJUBP0 Porządek obrad

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=3LrcmTj-CFc Porządek obrad Protokół