Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Ursynów jest organem wykonawczym dzielnicy. W jego skład wchodzi burmistrz i jego 4 zastępców. Zarząd Dzielnicy wykonuje zadania z zakresu spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz zadania przekazane dzielnicom na podstawie statutów dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy. Zadania te Zarząd Dzielnicy realizuje przy pomocy Urzędu Dzielnicy Ursynów. Burmistrz Robert Kempa e-mail: rkempa@ursynow.pl Zastępca...

 • Artykuł

  Dawna Gmina Ursynów opierała tę współpracę na obustronnej umowie. Porozumienie dotyczyło doskonalenia pracy samorządu lokalnego, wspierania rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, wspomagania działalności organizacji społecznych, ochrony zabytków, oświaty, sportu, kultury, ochrony zdrowia oraz wspierania działalności mającej na celu wzajemne poznanie dziedzictwa historycznego i kulturowego obu narodów. Przez ostatnie 10 lat Smoleńsk i Ursynów wymieniały się informacjami na swój temat oraz...

 • Artykuł

  Mapa Ursynowa – granice i instytucje Ortofotomapa Warszawy Przedszkola publiczne i niepubliczne Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne Licea ogólnokształcące publiczne i niepubliczne Uczelnie wyższe Obiekty sportowe Oddziały Poczty Polskiej Lecznice weterynaryjne

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu. Jego funkcje określa ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o samorządzie powiatowym, a zadania wynikające ze stołecznego charakteru miasta - ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zgodnie z ustawą o ustroju miasta stołecznego Warszawy w Warszawie utworzono osiemnaście jednostek pomocniczych - dzielnic m.st. Warszawy. Jedną z dzielnic jest Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy. Dzielnice są jednostkami pomocniczymi...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (metro Imielin) 02-777 Warszawa centrala: (22) 443 71 00, fax: (22) 443 72 91 Informacja Wydziału Obsługi Mieszkańców: (22) 443 72 00 (22) 443 71 56 (22) 443 73 01 email: wom@ursynow.pl Dane kontaktowe Wydziałów Dane kontaktowe Delegatur Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 8.00-16.00 W każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00 dyżury pełnią: - Wydział Obsługi Mieszkańców - Wydział Działalności Gospodarczej i...