Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kierownik Wiesław Gagaszka tel.: 22 443 73 25; 22 443 73 28; 22 443 73 29 e-mail: ursynow.bbizk@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

 • Artykuł

  Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Naczelnik Jolanta Napłoszek tel.: 22 443 73 36 faks: 22 443 73 37 e-mail: ursynow.delbaiso@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

 • Artykuł

  PIKON – Punkt Informacyjno – Koordynacyjny dla osób z niepełnosprawnościami. W styczniu 2019 r. przy al. Solidarności 93 wznowił działalność PIKON, czyli Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami. Podstawowym celem funkcjonowania Punktu jest działalność informacyjna na rzecz stołecznego środowiska osób z niepełnosprawnościami na temat: procedur związanych z uzyskaniem statusu osoby niepełnosprawnej oraz przysługujących z tego tytułu ulg i uprawnień; procedur...

 • Artykuł

  Dostosowanie budynku ratusza Dzielnicy Warszawa-Ursynów W naszym ratuszu zostały zastosowane następujące elementy uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością: Budynek jest usytuowany na poziomie gruntu - nie ma bariery architektonicznej w postaci schodów. W ten sposób zadbaliśmy, aby każdy mieszkaniec mógł swobodnie dostać się do budynku ratusza. Drzwi do budynku ratusza zarówno od ulicy Al. Komisji Edukacji Narodowej jak i od parkingu rozsuwają się automatycznie – modyfikacja dokonana...

 • Artykuł

  Park Lasek Brzozowy zlokalizowany jest przy ul. Lanciego, Belgradzkiej i Al. KEN. Jego powierzchnia to 3,64 ha. Park wyposażony jest w dwa place zabaw, stojaki rowerowe, boisko sportowe, wieże kwiatowe oraz bulodrom. Dużym atutem placu zabaw jest obszerny trawnik umożliwiający dzieciom zabawy ruchowe, wokół którego zamontowane zostały ławki i kosze na śmieci oraz posadzone drzewa i krzewy ozdobne. W południowej części parku znajduje się plac zabaw dla dzieci w wieku 2-7 lat. Wymienione w...

 • Artykuł

  Park Przy Bażantarni o powierzchni 9,79 ha, zlokalizowany jest w rejonie ulic: Przy Bażantarni, Al. KEN, Jeżewskiego, Rosoła. Jego wyposażenie to place zabaw, stojaki rowerowe, boisko sportowe, wieże kwiatowe, skate park, linarium, biblioteka plenerowa, gabiony, mostek oraz park linowy. Park realizowany jest etapowo, w 2008 r. oddano do użytku pierwszy element zagospodarowania parku – zespół boisk sportowych wybudowany w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, składający się z boiska...

 • Artykuł

  Park im. Romana Kozłowskiego (tzw. Kopa Cwila) Położenie: w rejonie ulic: Koński Jar, Nutki, Zaolziańska, Dolina Służewiecka, Rzymowskiego Powierzchnia: 8,68 ha (Kopa Cwila to najwyższy sztuczny szczyt Ursynowa. Powstał w latach 70-tych XX wieku z ziemi nawiezionej z wykopów pod budowę pobliskich budynków i dróg) Najważniejsze atrakcje: plac zabaw siłownia zewnętrzna urządzenia do ćwiczeń Street Workout ścianka wspinaczkowa stoliki do ping-ponga: 2 szt. stoliki do gier...

 • Artykuł

  Do głównych zadań dzielnicy należy dbanie o pogodzenie nowoczesnych wizji architektonicznych z jednoczesnym zachowaniem walorów przyrodniczych Ursynowa. W zakresie dotyczącym działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska w Dzielnicy Ursynów realizowanych jest szereg długofalowych i przemyślanych programów, w tym budowa nowoczesnych parków oraz zieleńców, które pełnią znaczące funkcje przyrodnicze oraz funkcje społeczne: rekreacyjno-sportowe i sprzyjają nawiązywaniu kontaktów...

 • Artykuł

  Telefony alarmowe : Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursynów Kierownik Zespołu Wiesław Gagaszka al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, p. 441 tel. (22) 443 73 27, (22) 443 73 25, (22) 443 73 28, (22) 443 73 29 ursynow.bbizk@um.warszawa.pl 999 - Pogotowie Ratunkowe 998 – Straż Pożarna 997 – Policja 986 – Straż Miejska 112 – Alarmowy telefon komórkowy 994 - Pogotowie Wodociągowe i Kanalizacyjne 982 - Pogotowie Dźwigowe 19...

 • Artykuł

  1) REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH Zwierzęta łowne żyjące w stanie wolnym, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.), stanowią dobro ogólnonarodowe i są własnością Skarbu Państwa. Zasady odpowiedzialności za szkody powodowane przez zwierzęta łowne żyjące w stanie wolnym (szkody łowieckie) uregulowane zostały w art. 46 - 50 Prawa łowieckiego. W przypadku obszarów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich,...

 • Artykuł

  Stypendia adresowane są do osób realizujących: przedsięwzięcia o charakterze ogólnomiejskim lub projekty tematyczne związane z m.st. Warszawą czy też takie, których odbiorcami będą mieszkańcy różnych dzielnic m.st. Warszawy przedsięwzięcia/projekty tematyczne związane z jedną dzielnicą m.st. Warszawy czy też takie, których odbiorcami będą przede wszystkim mieszkańcy jednej dzielnicy m.st. Warszawy. Zasady, tryb przyznawania i wysokość stypendiów przyznawanych przez Miasto oraz przez...

 • Artykuł

  W Dzielnicy Ursynów funkcjonują dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa telefon: (022) 643 78 08 faks: (022) 643 78 08 e-mail: ppp18war@ppp18war.home.pl. Od 1983 roku Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą i interwencyjną dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli z przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie działania określonym przez Biuro Edukacji...

 • Artykuł

  Dzielnicowe Centrum Integracji realizuje program, którego celem jest tworzenie spójnego systemu pomocy dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do głównych zadań Centrum należy diagnozowanie problemów dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zamieszkałych na terenie dzielnicy, pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia dziecka zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz koordynowanie przyjęć do oddziałów integracyjnych w...

 • Artykuł

  International American School Sp. z o.o. Amerykańskie Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 72 I.A.S. ul. Dembego 18, 02-796 Warszawa tel. 22 649 14 40 WWW.IAS.EDU.PL Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 40 ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa tel. 22 648 31 52 www.edukator.pl Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa tel. 22 641 36 50 www.loprzymierze.edu.pl Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego...

 • Artykuł

  Klub Radnych Projekt Ursynów: Ewa Halina Cygańska Kamil Orzeł - przewodniczący klubu Goretta Agnieszka Szymańska

 • Artykuł

  Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Polski Związek Niewidomych Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Polski Związek Głuchych Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Krajowe Towarzystwo Autyzmu Fundacja Synapsis Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Fundacja Fuga Mundi Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na...

 • Artykuł

  Poniższe opracowania zostały wykonane przez Wojciecha Malesę - Głównego Specjalistę ds. Osób Niepełnosprawnych Dzielnicy Ursynów. Kopiowanie, przedruk dozwolone jedynie za zgodą autora. tel.: (+48) 022 545 74 94, wmalesa@ursynow.pl Opracowanie dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych placówek Biblioteki Publicznej im. J.U. Niemcewicza Dostępność dla osób niepełnosprawnych domów kultury Opis trasy ze stacji metra Natolin do SPZOZ Przychodni Na Uboczu przy ul. Na Uboczu 5 ...

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w trosce o systemowe rozwiązywanie spraw osób niepełnosprawnych powierzył planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych panu Wojciechowi Malesie. W szczególności do jego zadań należy: inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidowania barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami...

 • Artykuł

  W dniu 29.06.2021 r. zawarto umowę pożyczki energetycznej z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym.

 • Artykuł

  Park Ursyna Niemcewicza Obecnie pałac i park są w użytkowaniu Akademii Rolniczej i mieszczą się przy ul. Nowoursynowskiej 166. Pierwotna nazwa obiektu brzmiała: Rozkosz. Był on ostatnim elementem zespołu subrezydencji wilanowskich, należącym do marszałkowej księżnej Izabeli Lubomirskiej w latach 80-tych XVIII wieku. W 1822 roku przechodzi w ręce Ursyna Niemcewicza i od jego przydomka zmienia nazwę na Ursynów. Ostatni właściciele posiadłości - rodzina Krasińskich pod koniec XIX wieku...

 • Artykuł

  Dzielnica Ursynów oczekuje na ocenę następującego projektu współfinansowanego z funduszy europejskich: Tytuł projektu: Ku Dorosłości Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 X Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.01.2023 Całkowita wartość projektu: 477 228,03 PLN Kwota...

 • Artykuł

  Tytuł projektu: Przedszkole Marzeń Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 X Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.06.2022 Całkowita wartość projektu: 220 389,60 PLN Kwota dofinansowania: 176 284,60 PLN Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Ursynów...

 • Artykuł

  Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2017 Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2016 Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2015 Sprawozdania z działalności Komisji w roku 2014 Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2010 Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2009

 • Artykuł

  Akademicki Klub Lekkoatletyczny "URSYNÓW" Fundacja "Kluboteka Dojrzałego Człowieka" Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Dzielnicy Warszawa - Ursynów Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa -Mokotów Stowarzyszenie Forum Aktywności Społecznej Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Odpowiedzialni" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Stowarzyszenie Społeczników "Ariadna" Ośrodek Edukacji Ekologicznej i...

 • Artykuł

  e-mail: rkempa@um.warszawa.pl, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa pok.: 237 tel.: 22 443 71 01 Burmistrza Robert Kempa nadzoruje pracę: Wydziału Infrastruktury Wydziału Kadr i Funduszy Europejskich Wydziału Komunikacji Społecznej Wydziału Organizacyjny Wydziału Oświaty i Wychowania Wydziału Zamówień Publicznych Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy oraz nadzoruje w sprawach...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów jest miejscem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" Urząd bez barier Bariery architektoniczne na Ursynowie Stanowisko ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Dzielnicy Ursynów Organizacje Punkt Wsparcia Zawodowego Osób Niepełnosprawnych Przydatne linki

 • Artykuł

  Dom Kultury "SMB Imielin" ul. Dereniowa 6, Warszawa tel.: (+48) 022 641 19 15 Galeria Ucznia ul. Dereniowa 6 , Warszawa tel.: (+48) 022 641 19 15 Galeria Działań ul. Marco Polo 1, Warszawa tel.: (+48) 022 643 65 37 Klub A4 ul. Amundsena 4, Warszawa tel.: (+48) 022 641 55 18 Dom Kultury "Stokłosy" ul. Lachmana 5, Warszawa tel.: (+48) 22 855 35 17 Galeria "U ul. Lachmana 5 , Warszawa tel.: (+48) 022 643 43 35 Dom Sztuki SMB "Jary" ul. Wiolinowa 14, 02-785...

 • Artykuł

  Dzielnica Ursynów realizuje zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poniżej znajdują się informacje na temat oferty pomocy dla ofiar, świadków i sprawców przemocy w rodzinie. Gdzie znajdę pomoc w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie? ZOBACZ Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” ZOBACZ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Dzielnicy Ursynów ZOBACZ

 • Artykuł

  Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK o powierzchni 17,82 ha zlokalizowany w rejonie ul. Perkalowej, Belgradzkiej, Moczydłowskiej, Gminnej. Park wyposażony jest w wybieg dla psów, siłownia plenerowa, urządzenia do ćwiczeń Street Workout, tor rowerowy (pumptruck), polana ogniskowa z altanką oraz bulodrom. W dniu 22 lipca 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu...

 • Artykuł

  Zapraszamy mieszkańców Ursynowa, w szczególności osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie lub uzależnienia/ współuzależnienia, do korzystania z bezpłatnych, anonimowych porad i konsultacji udzielanych przez specjalistów z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Porady i konsultacje są udzielane stacjonarnie, w budynku przy ul. Dereniowej 52/54 (wejście w prześwicie budynku) . Zapisy prowadzone są telefonicznie - tel.: 22 443 75 44 - od poniedziałku do...

 • Artykuł

  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Ursynów Jeśli bliska Tobie osoba nadużywa alkoholu, doświadczasz przemocy w rodzinie, bądź sam pijesz – zgłoś się do nas, a otrzymasz pomoc. Zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Ursynów. Nasz Zespół zajmuje się : motywowaniem osób uzależnionych od alkoholu do dobrowolnego podjęcia konsultacji i terapii, monitorowaniem samodzielnie podjętego leczenia odwykowego, rozpatrywaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób...

 • Artykuł

  Działania prowadzone przez Dzielnicę Ursynów w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działania na rzecz osób starszych, ursynowskich rodzin oraz osób niepełnosprawnych wynikają, oprócz inicjatywy własnej Dzielnicy, z realizacji ogólnomiejskich, rocznych i wieloletnich programów: Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 roku Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st....

 • Artykuł

  Obwody szkół podstawowych zdefiniowane zostały w uchwale nr III/52/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku. W styczniu 2019 roku zmienione zostały obwody Szkoły Podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Koncertowa 8 oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w...

 • Artykuł

  Angielskie Integracyjne Przedszkole Muzyczne Żyrafa ul. Urwisko 19, 02-776 Warszawa tel. 697 700 300 www.zyrafa.edu.pl Chrześcijańskie Przedszkole Daniel ul. Nowoursynowska 154a, 02-797 Warszawa tel. 795 007 202 www.daniel.edu.pl Dwujęzyczne Przedszkole Sportowe „Mali Odkrywcy” ul. Dereniowa 11, 02-776 Warszawa tel. 22 855 05 85/84 www.mali-odkrywcy.pl Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Małe Misie nr 2 ul. Hawajska 3, 02-776 Warszawa tel. 22 855 27 25, 510 035 800 www.malemisie.pl ...

 • Artykuł

  Przedszkole nr 50 ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa tel.: (022) 644 87 87, 641 25 37 Przedszkole nr 52 ul. Koncertowa 8, 02-787 Warszawa tel.: (022) 643 72 93 Przedszkole nr 55 ul. Cybisa 1, 02-784 Warszawa tel.: (022) 643 76 85 Przedszkole nr 79 ul. Kajakowa 10, 02-838 Warszawa tel.: (022) 644 74 64, 857 81 32 Przedszkole nr 126 ul. Wokalna 1, 02-787 Warszawa tel.: (022) 643 47 96 Przedszkole nr 159 ul. Taneczna 74, 02-829 Warszawa tel.: (022) 641 25 23 Przedszkole nr 201...

 • Artykuł

  Plan postępowań na rok 2022 Plan postępowań na rok 2021

 • Artykuł

  CLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Izabeli Czartoryskiej ul. Szolc-Rogozińskiego 2, 02-777 Warszawa tel.: (022) 643 20 33 / 22 50 LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa tel.: (22) 643 10 77, 644 54 45 LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego ul. Dembowskiego 1, 02-784 Warszawa tel.: (022) 643 60 24, 641 82 90

 • Artykuł

  Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Daniel” ul. Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa tel. 795 007 202 www.daniel.edu.pl International American School Sp. z o.o. Amerykańska Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 44 ul. Dembego 18, 02-796 Warszawa tel. 22 649 14 40 WWW.IAS.EDU.PL Katolicka Szkoła Podstawowa im. Heleny Kmieć Fundacji na Rzecz Rodziny ul. Przy Bażantarni 3, 02-793 Warszawa tel. 22 859 20 40 www.kspursynow.pl Międzynarodowa Szkoła Montessori w Warszawie ul. Dzierzby 28, Warszawa tel....

 • Artykuł

  Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika ul. Wilczy Dół 4, 02-798 Warszawa tel.: (022) 649 66 02 Szkoła Podstawowa nr 81 im. Lucjana Rudnickiego ul. Puszczyka 6, 02-785 Warszawa tel.: (022) 643 60 26 Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa tel.: (022) 644 85 87 s. 101 Szkoła Podstawowa nr 100 im. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58, 02-829 Warszawa tel.: (022) 643 05 78, 643 33 03 Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina ul. Koncertowa...

 • Artykuł

  Głaz upamiętniający Andrzeja Wróblewskiego (pseudonim „ Ibis”), ufundowany przez redakcję „Południa” – ul. Miklaszewskiego 1, róg ul. Marco Polo 1. Andrzej Wróblewski (1922-2002) – polski dziennikarz, językoznawca, publicysta, krytyk muzyczny, popularyzator poprawnej polszczyzny.

 • Artykuł

  Powstała w 1815 r, jako fragment traktu prowadzącego z Wilanowa do Góry Kalwarii. Obsadzona kasztanami strzegła bezpieczeństwa przejazdów cara Mikołaja III. Do dziś zachowano jej fragment na odcinku pomiędzy ul. Rosoła a Al. KEN i nieco dalej. Wokół niej powstaje park. Niektóre okazy drzew mają ponad 200 lat i 40 metrów wysokości. Obok Alei widoczne zagłębienie - to ślad po istniejącej tu w XIX w. cegielni produkującej budulec dla potrzeb pałacu w Natolinie. Przy ul. Rosoła krzyż - replika z ...

 • Artykuł

  V Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego Urząd Dzielnicy Ursynów (I piętro) al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa kancelaria: 22 443 13 37 małżeństwa: 22 443 13 38, 22 443 13 39 zgony: 22 443 13 36 urodzenia: 22 443 13 35 fax: 22 443 74 23 Godziny pracy: poniedziałki: 8.00 - 18.00, wtorki - piątki 8.00 - 16.00. Wiecej informacji Jak załatwić sprawę Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Zarząd Gminy Warszawa Ursynów* w latach 1994-1998 Stanisław Faliński - Burmistrz Gminy Warszawa-Ursynów (od 5.07.1994 do 24.11.1998) Tomasz Grochulski - Zastępca Burmistrza ds. Technicznych i Mieszkalnictwa (16.08.1994 do 24.11.1998) Krzysztof Skoczkowski - Zastępca Burmistrza ds. Obywateli (16.08.1994 do 24.11.1998) Janusz Nowak - Zastępca Burmistrza Gminy ds. Zagospodarowania Przestrzennego (16.08.1994 do 24.11.1998) Anna Polarczyk - Członek Zarządu ds. Oświaty (16.08.1994 do 24.11.1998)...

 • Artykuł

  Od 25.06.2021 r. m.st. Warszawa realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy: wartość dofinansowania – 745 185,50 zł, całkowita wartość zadania – 745 185,50 zł

 • Artykuł

  Działająca na Ursynowie Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność na Ursynowie. DKDS działa w naszej Dzielnicy od lutego 2009 roku i ma charakter inicjatywno-doradczy. Do zadań Komisji należy w szczególności: opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy; opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami określonymi w...

 • Artykuł

  DOKUMENTY M.ST. WARSZAWY Statut m.st. Warszawy Regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy Statut Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Wewnętrzny regulamin organizacyjny Urzędu Dzielnicy Ursynów Uchwały Rady Dzielnicy Ursynów Stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów Uchwały Zarządu Dzielnicy Ursynów Uchwały Rady m.st. Warszawy Zarządzenia Prezydent m.st. Warszawy Zarządzenie Prezydenta nr 5971/2014 z 16-05-2014 w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w...

 • Artykuł

  Projekt pt.: „Praca dla Nas!” – wsparcie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Zadanie publiczne „Praca dla Nas!” realizowane jest przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 1 lutego 2017 roku pod szyldem Warszawskiej Agencji Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami - WAZON. Nasze działania adresujemy do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które chcą podjąć pracę w Urzędzie m.st. Warszawy. Uczestnikom projektu oferujemy pomoc w określeniu kompetencji...

 • Artykuł

  Kwalifikacja wojskowa Zgodnie z art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze miasta na prawach powiatu odpowiada prezydent miasta. Jest to przedsięwzięcie realizowane corocznie, służące ocenie stanu zdrowia, założeniu ewidencji wojskowej oraz wydaniu wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej). W 2017 roku kwalifikacja wojskowa...

 • Artykuł

  Informator o Dzielnicy Informator o Dzielnicy w wersji anglojęzycznej

 • Artykuł

  Wydział Oświaty i Wychowania informuje, że rodzice dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursynów mogą korzystać z dowozu dzieci do placówek. Dowóz dzieci niepełnosprawnych Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.2020. z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest: zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 kształcenie specjalne, bezpłatnego transportu i opieki w czasie...