Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

Wyświetlam wyniki dla tagu: osoby z niepełnosprawnością
  • Artykuł

    We wrześniu w Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbyło się spotkanie instruktorów orientacji przestrzennej.  Zastosowane w budynku rozwiązania technologiczne oraz architektoniczne, ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym dostęp do urzędu, to modelowy przykład przyjaznego i dostępnego miejsca. 

  • Artykuł

    Urząd Dzielnicy Ursynów jest miejscem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" Urząd bez barier Bariery architektoniczne na Ursynowie Stanowisko ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Dzielnicy Ursynów Organizacje Punkt Wsparcia Zawodowego Osób Niepełnosprawnych Przydatne linki

  • Artykuł

    Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku. Dzięki realizacji Programu wesprzemy osoby, które potrzebują pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu. Będziemy wzmacniać autonomię oraz możliwość samorealizacji osób z niepełnosprawnościami. Stworzymy także usługi wsparcia i opieki wytchnieniowej blisko domu dla opiekunek i opiekunów osób niesamodzielnych.