Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

Wyświetlam wyniki dla tagu: użytkowanie wieczyste
  • Artykuł

    W związku ze zbliżającym się końcem roku Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przypomina o możliwości skorzystania z wysokiej, 98-procentowej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo jego własności.

  • Artykuł

    Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów*. Mieszkańcy, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności. W dokumencie jest informacja o wysokości opłaty przekształceniowej. Warszawa ma największą ilość użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi ze wszystkich miast w Polsce