Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Kwalifikacja wojskowa Zgodnie z art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze miasta na prawach powiatu odpowiada prezydent miasta. Jest to przedsięwzięcie realizowane corocznie, służące ocenie stanu zdrowia, założeniu ewidencji wojskowej oraz wydaniu wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej). W 2017 roku kwalifikacja wojskowa...

 • Artykuł

  Informator o Dzielnicy Informator o Dzielnicy w wersji anglojęzycznej

 • Artykuł

  Wydział Oświaty i Wychowania informuje, że rodzice dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursynów mogą korzystać z dowozu dzieci do placówek. Dowóz dzieci niepełnosprawnych Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.2020. z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest: zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 kształcenie specjalne, bezpłatnego transportu i opieki w czasie...

 • Artykuł

  Koty wolno żyjące bytują w grupach liczących od kilku do kilkudziesięciu sztuk. Zazwyczaj zachowują dosyć duży dystans w stosunku do ludzi, w tym również do swoich opiekunów pomimo tego, że identyfikują ich pozytywnie. W wielu przypadkach grupy kotów wolno żyjących składają się z osobników spokrewnionych ze sobą, które urodziły się i wyrosły w jej obrębie. Przyłączenie się obcego kota do grupy jest bardzo trudne i z reguły koty obce nie są akceptowane. W środowisku miasta koty nauczyły się...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy Tłumaczenie na polski język migowy dostępne na miejscu i online. Na miejscu dostępny asystent dla osób niewidomych/słabowidzących. Urząd Dzielnicy Ursynów Warszawa ma osiemnaście dzielnic. Każda dzielnica ma swój urząd. Urząd Dzielnicy Ursynów jest częścią Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Urzędem Dzielnicy kieruje burmistrz oraz jego współpracownicy. Urząd Dzielnicy jest podzielony na części. Te części to wydziały. Każdy wydział zajmuje...