Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza dzieci i młodzież do udziału w programie  „Zima w Mieście”, który będzie realizowany w dniach od 13 do 24 lutego 2017 r. W 4 feryjnych placówkach edukacyjnych, które będą znajdować się w szkołach podstawowych, zostanie zapewniona opieka dla 650 uczestników, w wieku od 6 lat  (pierwsze klasy szkoły podstawowej) do 16 lat. Uczestnicy akcji będą mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, muzycznych czy...

 • Artykuł

  UWAGA PRZEDSIĘBIORCY Od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy formularz wniosku CEIDG-1. W oświadczeniu tj. w pozycji 15 wniosku dodano punkt, w którym przedsiębiorca potwierdza posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy zostały wpisane jako miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 443-73-86, 443-73-88, 443-73- 89 i 443-75-23

 • Artykuł

  W dniu 28.12.2016 r. zawarte zostatały dwie umowy notarialne, finalizujące nabycie na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy udziałów we współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Leśnej. Nabycie w/w udziałów skutkuje tym, iż Miasto jest obecnie jedynym właścicielem tej działki. Zakup terenu wynika z potrzeby uregulowania stosunków własnościowych pod budowę przepompowi ścieków sanitarnych przy ul. Leśnej. Przepompownia będzie obsługiwała budynki wielorodzinne w rejonie Lasu...

 • Artykuł

  20 grudnia 2016 r. Przedszkole nr 52 miało zaszczyt gościć u siebie Ambasadora Niemiec Rolfa Nikela w towarzystwie małżonki Olivii oraz  przedstawicieli ambasady. Urząd Dzielnicy Ursynów reprezentował zastępca burmistrza Wojciech Matyjasiak.  W spotkaniu uczestniczyły najstarsze przedszkolaki uczące się języka niemieckiego. Dzieciom nie przeszkadzała etykieta dyplomatyczna – była bezpośrednia, spontaniczna rozmowa z ciekawymi pytaniami („Czy podoba się Panu nasze godło?”), wspólne śpiewanie...

 • Artykuł

  Straż Miejska m.st. Warszawy, wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie, zainicjowała akcję - „Świeć blaskiem z odblaskiem”. Przed siedzibą główną Straży Miejskiej m.st. Warszawy, przy ul. Młynarskiej 43/45, a także przed siedzibą I Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, przy al. Solidarności 102, stanęły, dostarczone przez leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, naturalne choinki świerkowe, które zostały przystrojone odblaskami. Każdy, kto chce...