Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Zapraszamy na pierwszą na Ursynowie Paradę Świąteczną organizowaną przez Fundację Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa. Wydarzenie odbędzie się w dniu 7 grudnia (niedziela) na ul. Pileckiego 105 (przy budynku Fundacji Hospicjum Onkologiczne), rozpocznie się o godzinie 16:00. Uczestnikami Parady będą mieszkańcy Ursynowa: dorośli i dzieci.  Zachęcamy wszystkich do założenia kostiumów! Zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert w lokalu Starlight Cafe (al. KEN 60) o godzinie 17:00. Fundacja...

 • Artykuł

  4 grudnia br. członkowie Zarządu Dzielnicy Ursynów spotkali się z pracownikami Urzędu w ramach podsumowania kadencji 2010-2014. W spotkaniu wzięli udział: burmistrz Piotr Guział wraz ze swoimi zastępcami: Witoldem Kołodziejskim, Piotrem Machajem, Janiną Rogg i Lechem Skowronem oraz naczelnicy i pracownicy wszystkich wydziałów Urzędu. W krótkim przemówieniu burmistrz Ursynowa podziękował za 4 lata wspólnej pracy na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców oraz życzył równie dobrej współpracy z nowym...

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy, ze swojego grona, powołuje stałe lub doraźne komisje, określając ich: przedmiot działania, zadania oraz skład osobowy. Rada Dzielnicy obowiązkowo powołuje Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy. Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej jednej, stałej komisji. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, oprócz członków komisji, członkowie Zarządu Dzielnicy oraz radni niebędący członkami tej komisji, bez prawa udziału w głosowaniu. W sprawach należących do ich właściwości...

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy, ze swojego grona, powołuje stałe lub doraźne komisje, określając ich: przedmiot działania, zadania oraz skład osobowy. Rada Dzielnicy obowiązkowo powołuje Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy. Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej jednej, stałej komisji. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, oprócz członków komisji, członkowie Zarządu Dzielnicy oraz radni niebędący członkami tej komisji, bez prawa udziału w głosowaniu. W sprawach należących do ich właściwości...

 • Artykuł

  Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub może być utworzony przez co najmniej 3 radnych. Radny może być członkiem tylko jednego klubu. Klub może zajmować stanowisko we wszystkich sprawach, stanowiących przedmiot obrad sesji Rady Dzielnicy. Działalność klubu radnych nie może być finansowana z budżetu Miasta. Kluby radnych mogą jednak występować do Burmistrza Dzielnicy o nieodpłatne udostępnienie im pomieszczeń w celu odbywania spotkań i dyżurów. Kluby radnych 2010-2014 Klub Radnych...