Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Od piątku do niedzieli, 24-26 lipca, hala Areny Ursynów przy ul. Pileckiego 122, gościć będzie najlepszych zapaśników, którzy rywalizować będą w międzynarodowych zawodach i memoriałach. Na matach podziwiać będziemy zapaśnicze walki kobiet i mężczyzn, zarówno w stylu klasycznym, jak i wolnym. Podczas trzydniowej rywalizacji odbędą się aż trzy turnieje: XXIV Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach w stylu klasycznym; XIX Międzynarodowy Turniej UWW „Poland Open” w zapasach kobiet; LVIII...

 • Artykuł

  Działając w imieniu m. st. Warszawy w zakresie sprawowania trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, na podstawie art. 39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 j.t. z późn. zmianami), informuję o zamiarze budowy wymienionych poniżej ulic, celem umożliwienia zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych: 1) ul. 5 KUD 2) ul. 7 KUD z Miejscowego planu...

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym Członkowie Zarządu Dzielnicy Ursynów  w obecności przedstawiciela Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego przekazali do użytkowania Komisariatowi Policji Warszawa - Ursynów pięć urządzeń typu ALKO BLOW. Urządzenia preselektywnego badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu zostały zakupione w ramach dotychczasowej współpracy w celu podniesienia bezpieczeństwa na ulicach Ursynowa.

 • Artykuł

  W dniu 17 lipca 2015 roku uczestniczyłem w audycie portu lotniczego im. F Chopina w Warszawie pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dla potrzeb osób z niepełnosprawnością pojawiły się szereg udogodnień które zwiększają bezpieczeństwo i zapewniają komfort podróżowania. Na poziomie odlotów, jak i przylotów, wyznaczone zostały dodatkowe miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych, na których można zaparkować pojazd przed wejściem do terminala. Na poziomie odlotów znalazły się...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518 j.t. z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość  przy ul. Relaksowej została przeznaczona do wydzierżawienia.