Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  W związku z pytaniami mieszkańców zamieszczamy informację o punktach odbioru leków przeterminowanych i termometrów rtęciowych na terenie dzielnicy Ursynów. Wykaz punktów dla m.st . Warszawy dostępny jest na stronie Stolica Czystości. Wykaz punktów zbiórki w aptekach na terenie Dzielnicy Ursynów, z których odbierane są odpady w postaci przeterminowanych leków i lekarskich termometrów rtęciowych Lp. Adresy aptek zbierających przeterminowane leki Adresy aptek zbierających termometry 1...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: 1. Kultura na terenie Dzielnicy. 2. Komunikacja społeczna i promocja na terenie Dzielnicy. Zadania: 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu kultury, promocji i komunikacji społecznej. 2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu kultury, promocji i komunikacji społecznej. 3. Inicjowanie i ocena działań Zarządu dzielnicy związanych z kulturą, promocją i komunikacją społeczną....

 • Artykuł

  Przedmiot działania: 1. Samorządy lokalne na terenie Dzielnicy. 2.Gospodarka przestrzenna, gospodarka komunalna, transport, rolnictwo i inne problemy tzw. Zielonego Ursynowa. Zadania: 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu wszelkich problemów z terenu Zielonego Ursynowa, a także wszelkich zagadnień związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem samorządów lokalnych na terenie Dzielnicy. 2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: 1. Zdrowie, polityka społeczna i pomoc rodzinie na terenie Dzielnicy. Zadania: 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu zdrowia, polityki społecznej i pomocy rodzinie. 2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu zdrowia, polityki społecznej i pomocy rodzinie. 3. Inicjowanie i ocena działań Zarządu Dzielnicy związanych ze zdrowie m, polityką społeczną i pomocą rodzinie. Skład...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: 1. Bezpieczeństwo na terenie Dzielnicy. Zadania: 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu bezpieczeństwa. 2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu bezpieczeństwa. 3. Inicjowanie i ocena działań Zarządu Dzielnicy związanych z bezpieczeństwem. Skład osobowy W skład Komisji wchodzą następujące osoby: 1. Daniel Franciszek Głowacz – Przewodniczący 2. Ewa Halina Cygańska -...