Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Ursynów oraz Fundacja „Świat na TAK” serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XXII Stołecznej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Głównym celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych zachowań dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Konkurs skierowany jest do młodych osób, które przez co najmniej  rok aktywnie angażują się w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia (grupy...

 • Artykuł

  Stowarzyszenie OPTA zaprasza rodziny osób przewlekle chorych/niepełnosprawnych do udziału w projekcie „POMYŚL O SOBIE - wsparcie i aktywizacja rodzin osób chorych”. Projekt skierowany jest do osób, które : opiekują się osobą przewlekle chorą/niepełnosprawną w rodzinie mają poczucie, że brakuje im siły i środków, by zająć się sobą czują się wypalone i nadmiernie obciążone potrzebują wsparcia decydują się odejść na chwilę od chorego i poświęcić część swojego czasu na poprawę kondycji...

 • Artykuł

  27 stycznia br. Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął w drodze uchwały decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy, działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oferty na realizację ww. zadań mogły składać organizacje pozarządowe w ramach I otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Uchwałą Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 19 listopada 2014 r. ...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014.518 z ) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy ul. Zatorze i ul. Pląsy została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j. t.), Burmistrz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy podaje poniżej do publicznej wiadomości wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w II turze 2014 r. w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.): 1. Tomasz...