Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Zapraszamy na szóste spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, które odbędzie się 30 marca br. (poniedziałek) w Urzędzie Dzielnicy Ursynów o godz. 17.30 w sali nr 424. Zgodnie z § 24 Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Mieście Stołecznym Warszawie na rok 2016 w obszarach, w których mieszkańcy zgłosili powyżej 50 projektów przeprowadzana jest tzw. preselekcja. Autorzy projektów w specjalnym głosowaniu dokonują wyboru projektów do etapu weryfikacji szczegółowej. Głównym...

 • Artykuł

  Informujemy , że w dniu 23 marca br. teren przy ujęciu wody oligoceńskiej przy ul. Dzierzby został na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów po raz kolejny uprzątnięty (sprzątanie zakończyło się o godz. 13, a o 14 podczas wizji w terenie – były już nowe worki i gałęzie…). W dniu wczorajszym ok. godz. 17.00, firma działająca na zlecenie Urzędu Dzielnicy zamontowała w wyznaczonych miejscach 2 tablice informacyjne dot. zakazu wyrzucania odpadów pod karą grzywny. Straż Miejska została poinformowana o...

 • Artykuł

  Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach komputerowych adresowanych do ursynowskich seniorów. Oferta kierowana jest do osób 60+ mieszkających na terenie Ursynowa. Głównym celem zajęć jest zdobycie umiejętności posługiwania się komputerem w codziennym życiu, bezpiecznego poruszania się w Internecie oraz rozszerzenie możliwości zdobywania wiedzy, a co za tym idzie wzrost aktywności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego. Projekt, współfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów...

 • Artykuł

  Zgodnie z treścią § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 5923/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku konkursu ofert na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st....

 • Artykuł

  23 marca br. rozpocznie się kolejny etap przeprowadzania procesu budżetu partycypacyjnego na rok 2016. W dzielnicach, w których w danym obszarze liczba zgłoszonych projektów przekracza 50, odbędą się spotkania preselekcyjne. Podczas tych spotkań to autorzy projektów zdecydują, które projekty przejdą do etapu weryfikacji szczegółowej. W naszej dzielnicy preselekcja odbędzie się dla obszaru ogólnodzielnicowego. 18 marca zakończył się cykl publicznych dyskusji nt. zgłoszonych projektów do...