Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursynów, zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie propozycji cenowej w sprawie  wykonawcy badań osadów dennych. W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do: pobrania prób, wykonania badań laboratoryjnych i opracowania wyników. Opis przedmiotu zamówienia: I. Pobranie dziesięciu reprezentatywnych prób osadów dennych nastąpi na terenie działki ewidencyjnej nr 5 obręb 1-10-05 w rejonie ul. Fosa w Warszawie, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i terminie...

 • Artykuł

  Fundacja Szansa dla Niewidomych została założona w 1992 roku przez niewidomych informatyków i ich widzących przyjaciół. Nasze działania koncentrują się na wspieraniu osób, które straciły wzrok, a medycyna nie daje im nadziei na poprawę losu. W Europie i Ameryce Północnej niewidomi i niedowidzący są zrehabilitowani i oprzyrządowani na taką skalę, że dorównują widzącym. Fundacja Szansa dla Niewidomych stara się by tak było i w Polsce. Jesteśmy przede wszystkim organizacją, która doradza...

 • Artykuł

  Organizacja pozarządowa typu non-profit działająca od 26 sierpnia 2003 r. w dziedzinach nauki, transferu innowacji, przedsiębiorczości oraz kompleksowego i wielopoziomowego wspierania osób najbardziej dyskryminowanych w społeczeństwie, w szczególności osób niepełnosprawnych. www.firr.org.pl

 • Artykuł

  Celem Fundacji Widzialni jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodnego dostępu do informacji publicznej w Internecie. Widzialni to jedyna inicjatywa w Polsce, w której partnerami są: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski i Polski Związek...

 • Artykuł

  Organizacja parasolowa zrzeszająca organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  Jej celem jest stworzenie merytorycznej platformy współpracującej z urzędami centralnymi w realizowaniu polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych. www.koalicjaon.org.pl/