Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  „Fundacja TUS” od 2003 roku prowadzi działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, podejmując też działania na rzecz zmian społecznych postaw wobec grup wykluczonych. W latach 1993 – 2004 Fundacja prowadziła transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych w Warszawie. Od 2005 roku „Fundacja TUS’ rozpoczęła działania na mające na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w wejściu na otwarty rynek pracy, prowadząc Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych. ...

 • Artykuł

  Inclusione Europe, czyli Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin, jest organizacją działającą pod hasłem „Szacunek, Solidarność oraz Integracja osób z niepełnosprawnością umysłową". Jej obszarem działania jest kształtowanie polityki europejskiej z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych umysłowo. Współpracuje w tym celu z Parlamentem Europejskim, Radą Europy, Komisją Europejską i europejskimi organizacjami działającymi na rzecz osób z...

 • Artykuł

  Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w 1977 r. Celem działania jest: poprawienie warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz ich uczestniczenie w życiu społecznym; organizowanie życia kulturalnego członków; reprezentowanie interesów członków wobec organów władz i administracji oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa. Prowadzone działania i programy obejmują: działalność socjalno-bytową, opiekę zdrowotną i wypoczynek, porady prawne, działalność wydawniczą i...

 • Artykuł

  Związek funkcjonuje od 1952 roku. Podstawową formą jego działalności są: szkolenia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych dla osób niepełnosprawnych, organizowanie zawodów sportowych, obozów sportowych, sportowych wakacji zimowych i letnich dla młodzieży, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i imprez turystycznych. W ramach jednostek organizacyjnych "Start" działa 171 sekcji w 20 dyscyplinach sportowych. Głównymi kierunkami programowymi są: prowadzenie treningów w różnych dyscyplinach...

 • Artykuł

  Podstawowymi celami tej organizacji są: wszechstronna pomoc niepełnosprawnym członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z motoryzacją, integracja środowiska niepełnosprawnych kierowców, reprezentowanie środowiska w relacjach zewnętrznych, wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych kierowców, budowanie powszechnej świadomości społecznej o naturalnym współistnieniu, współpracy i poszanowaniu praw osób o różnym poziomie zdolności fizycznych. Realizuje swoje cele m.in....