Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego. "Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i konkursów, wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji, tworzenie i opracowywanie programów edukacyjnych do realizowania m.in. w placówkach szkolnych, tworzenie filmów edukacyjnych i kampanii społecznych, tworzenie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby niepełnosprawne w środowisku miejskim i wiejskim, wspieranie...

 • Artykuł

  Jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci. Swoją działalność na rzecz dzieci TPD dokumentuje od roku 1919 r. Podstawowe kierunki pracy TPD: organizacja zastępczych środowisk rodzinnych dla dzieci osieroconych (adopcja, organizacja rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka) prowadzona przez Krajowy i 15 wojewódzkich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych; opieka i pomoc udzielana dzieciom rodzin biednych, w tym dotkniętych...

 • Artykuł

  Działa od 1960 roku. W 2006 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego Należy do Rehabilitation International. TWK działa na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Posiada 27 oddziałów lokalnych. Liczy 15000 członków. Misją stowarzyszenia jest rozwijanie nauki i praktyki rehabilitacji, krzewienie wiedzy w społeczeństwie o problemach niepełnosprawnych, integrowanie społeczne osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej...

 • Artykuł

  Jest to ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające osobowość prawną. Zrzesza ludzi jąkających się, dla których jąkanie stanowiło kiedyś wielki problem, a z którym już sobie poradzili; osoby, które jeszcze mają kłopoty ze swoim funkcjonowaniem, jak również sympatyków i osoby wspierające. PZJ udziela informacji o wszystkim co dotyczy jąkania, a więc o profilaktyce i metodach terapii, sposobach przezwyciężania tej dolegliwości oraz o najnowszych badaniach w tej dziedzinie. Służy jako ośrodek...

 • Artykuł

  Organizacja zarejestrowana w 1981 r., w 2004 r. uzyskała statusu organizacji pożytku publicznego. Działa w Bydgoszczy. Celem jest reprezentowanie interesów ludzi z cukrzycą wobec władz państwowych, organów samorządowych, służby zdrowia, towarzystw lekarskich i organizacji społecznych; - opieka i pomoc chorym na cukrzycę; ochrona interesów diabetyków w ich miejscu zamieszkania, przedszkolach, uczelniach; edukacja - organizowanie szkoleń, wydawanie czasopism "Diabetyk" i "Biuletyn...