Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Jest organizacją pożytku publicznego. Od 1988 roku prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy wózkowiczów dla wózkowiczów - a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i możliwości. Fundacja swoją działalnością skutecznie wypełnia lukę między szpitalem a domem umożliwiając wózkowiczom szybszy powrót do czynnego życia. Ważnym elementem...

 • Artykuł

  Zarejestrowana w 1990 r., w 2004 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji jest umacnianie więzi rodzinnych i społecznych. Misją Fundacji jest niesienie wszechstronnej, profesjonalnej pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom poprzez: program bezpośredniej, terapeutycznej pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzinom; program wczesnej, intensywnej, środowiskowej terapii dla małych dzieci z autyzmem; program promocji misji Fundacji,...

 • Artykuł

  Zarejestrowane w 1991 r. W 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Celem Towarzystwa jest inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin, w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych. Posiada oddziały na terenie Polski. www.wotkta.pwpnet.pl

 • Artykuł

  Jest organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin, poprzez m.in.: inicjowanie rozwiązań prawnych, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i...

 • Artykuł

  Istnieje od 1991 r. Jest jedyną w Polsce organizacją opiekującą się osobami z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. W 2006 r. zostało uhonorowane międzynarodową nagrodą Roosevelta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pomocy osobom niepełnosprawnym. Realizowany przez TPG projekt zatrudniania młodych osób głuchoniewidomych wygrał w 2005 r. konkurs "Dobre Praktyki". Dzięki TPG powstaje pierwszy w Polsce ośrodek wsparcia, szkolenia i rehabilitacji dla osób głuchoniewidomych. Adresatami...