Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Organizacja powołana została w 1946 r. w celu zrzeszania osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych. Związek działa na terenie całej Polski, otacza swoją opieką i udziela pomocy około 100.000 członków i podopiecznych. www.pzg.org.pl/

 • Artykuł

  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi zorganizowała w latach 1910-1911 Róża Czacka (1876-1961), prawnuczka Tadeusza Czackiego.  Towarzystwo ma na celu otaczanie niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych oraz przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z terenu całej Polski. W tym celu, z zachowaniem obowiązujących przepisów urządza i...

 • Artykuł

  Jest największą organizacją pożytku publicznego w Polsce działającą na rzecz ludzi niewidomych i słabo widzących. Zrzesza ponad 73 tysiące członków. Zakres działań obejmuje między innymi rehabilitację osób niewidomych i ociemniałych, ich reprezentację wobec władz i innych stowarzyszeń, edukację, działalność wydawniczą i informacyjną oraz opiekę prawną. www.pzn.org.pl

 • Artykuł

  Jest stowarzyszeniem istniejącym od 2003 r., należącym do grupy organizacji non-profit, zrzeszającą stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w Polsce. W 2004 r. Rada Generalna EDF przyjęła Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych na pełnego członka European Disability Forum (Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych). Misją Forum jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz...

 • Artykuł

  Wyborcy, którzy zadeklarowali odbiór osobisty pakietu wyborczego w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (al. KEN 61), mogą odbierać pakiety wyborcze na I piętrze przy stanowisku nr 15  w godzinach pracy Urzędu. Harmonogram I posiedzeń członków obwodowych komisji wyborczych OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r.o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. W związku ze zgłoszeniem do obwodowych...