Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczo-remontowych 9 sztuk balkonów zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Barwnej 8 należącym do mieszkaniowego zasobu Dzielnicy Ursynów. Termin realizacji Od dnia zawarcia umowy do 17.07.2015 r. Prace remontowe należy wykonywać zgodnie z zakresem wynikającym z przedmiaru robót, oddzielnie dla każdego remontowanego lokalu, oraz zgodnie z: 1) warunkami wynikającymi z przepisów...

 • Artykuł

  Kontynuując rozwój infrastruktury sportowej Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach, których celem jest wskazanie preferowanych lokalizacji montażu 6 nowych siłowni plenerowych (w tym trzech na Zielonym Ursynowie) w przestrzeni publicznej Dzielnicy. W chwili obecnej na Ursynowie znajduje się 10 siłowni plenerowych. W 2015 r. Zarząd Dzielnicy Ursynów planuje montaż sześciu kolejnych w tym trzech na Zielonym Ursynowie. Decyzją władz Dzielnicy...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014.518 z późn. zm) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy ul. Małcużyńskiego została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.518 z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy ul. Kulczyńskiego 2A została przeznaczona do wydzierżawienia

 • Artykuł

  Uprzejmie informuję, że w związku z prowadzonymi ogólnopolskimi ćwiczeniami taktyczno-specjalnymi pod kryptonimem RENEGADE-KAPER15/l, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody mazowieckiego w dniu 12 maja br. planowane jest włączenie syren alarmowych i nadanie treningowego sygnału ogłoszenia alarmu, tj. sygnału akustycznego modulowanego w okresie 3 min. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez nadanie treningowego sygnału odwołania alarmu, tj. sygnału akustycznego ciągłego w okresie 3 min. Ćwiczenie ma na celu...