Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  W dniu 12.01.2017 r. weszła w życie Uchwała nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi...

 • Artykuł

  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK) Dzielnicy Ursynów wznowił działalność. Wszystkich mieszkańców Dzielnicy Ursynów, znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych, porad psychologicznych, prawnych oraz konsultacji w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia. Porad w PIK udzielają: psycholog – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog ds. dzieci i...

 • Artykuł

  Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 1) matce albo ojcu dziecka; 2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu...

 • Artykuł

  Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa (realizacja przez Referat świadczeń rodzinnych i alimentów) z dnia Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Dz.U. 2016 poz. 1860 : Ustawę stosuje się do świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej wg. ustawy: rodzinę oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę...

 • Artykuł

  W najbliższą sobotę, 14 stycznia w hali Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Dereniowej siatkarze KS Metro podejmą trzeci zespół swojej grupy – AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obecnie nasi siatkarze zajmują siódme miejsce w tabeli, ale ewentualne zwycięstwo nad gośćmi może dać awans aż o dwie lokaty. - Tłok w tabeli jest niesamowity – komentuje krótko Łukasz Ostrowski, działacz KS Metro. Zachęcamy do przyjścia do hali i wsparcia naszych siatkarzy. W walce z tak dobrze...