Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  W dniu 1 kwietnia 2015 r. Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął Uchwałę w sprawie  przyjęcia „Dzielnicowego programu odpracowywania zaległości czynszowych”. Program ma ułatwić spłatę zadłużenia z tytułu opłat czynszowych  (bądź odszkodowania za bezumowne używanie lokalu) osobom  zajmującym na terenie Dzielnicy Ursynów lokale mieszkalne, wchodzące w skład zasobu m.st. Warszawy. Stworzenie możliwości odpracowania zadłużenia  ma ogromne znaczenie społeczne, bo z jednej strony – stwarza możliwość...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518 j.t. z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że opisana niżej nieruchomość przy ul. Spornej została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Zapraszamy członków Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) o godz.  17:00  w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN  61 w sali 136. Proponowany porządek obrad: Informacja Burmistrza Roberta Kempy ws. spotkania w budynku przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1. Informacja nt. spotkania Forum Dialogu Społecznego. Konsultacje dot. Programu współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do 2020 r. –...

 • Artykuł

  31 marca Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, mająca swą siedzibę na Ursynowie, jako trzecia w kraju placówka otrzymała nagrodę przyznawaną przez fundację Rak'n'Roll. Certyfikat „Super HoSpa” przyznawany jest hospicjom, w których pacjenci objęci są wszechstronną, profesjonalną, a przede wszystkim pełną ciepła i serdeczności opieką. Akcja ma na celu przełamywanie stereotypów dotyczących chorób nowotworowych oraz oswajanie z doświadczaniem terminalnego etapu choroby. - Ten...

 • Artykuł

  2 kwietnia br. w imieniu Burmistrza Dzielnicy Ursynów Roberta Kempy pracownicy Urzędu Dzielnicy przekazali na ręce Dyrektor Ewy Makowskiej dla podopiecznych Ośrodka Wspomagania Rodziny podziękowania i słodkości za własnoręcznie wykonane kartki świąteczne. Jak co roku, podopieczni ośrodka wraz z dziećmi z Domu Dziecka nr 10 przy ul. 6 Sierpnia 1/5 w Pyrach wykonali osobiście różnymi technikami plastycznymi piękne, kolorowe karki świąteczne. Na specjalną prośbę Przewodniczącej Rady i...