Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Projekt pt.: „Praca dla Nas!” – wsparcie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Zadanie publiczne „Praca dla Nas!” realizowane jest przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 1 lutego 2017 roku pod szyldem Warszawskiej Agencji Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami - WAZON. Nasze działania adresujemy do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które chcą podjąć pracę w Urzędzie m.st. Warszawy. Uczestnikom projektu oferujemy pomoc w określeniu kompetencji...

 • Artykuł

  Kwalifikacja wojskowa Zgodnie z art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze miasta na prawach powiatu odpowiada prezydent miasta. Jest to przedsięwzięcie realizowane corocznie, służące ocenie stanu zdrowia, założeniu ewidencji wojskowej oraz wydaniu wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej). W 2017 roku kwalifikacja wojskowa...

 • Artykuł

  Informator o Dzielnicy Informator o Dzielnicy w wersji anglojęzycznej

 • Artykuł

  Wydział Oświaty i Wychowania informuje, że rodzice dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursynów mogą korzystać z dowozu dzieci do placówek. Dowóz dzieci niepełnosprawnych Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.2020. z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest: zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 kształcenie specjalne, bezpłatnego transportu i opieki w czasie...

 • Artykuł

  Koty wolno żyjące bytują w grupach liczących od kilku do kilkudziesięciu sztuk. Zazwyczaj zachowują dosyć duży dystans w stosunku do ludzi, w tym również do swoich opiekunów pomimo tego, że identyfikują ich pozytywnie. W wielu przypadkach grupy kotów wolno żyjących składają się z osobników spokrewnionych ze sobą, które urodziły się i wyrosły w jej obrębie. Przyłączenie się obcego kota do grupy jest bardzo trudne i z reguły koty obce nie są akceptowane. W środowisku miasta koty nauczyły się...