Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł
 • Artykuł

  W ursynowskim Ratuszu odbyły się dwa warsztaty (25 lutego i 5 marca) dot. mpzp Ciszewskiego - północna część. Mieszkańcy mogli razem z architektami usiąść przy 3 stołach i zaproponować oraz nanieść na mapę swoje propozycje, a także przekazać uwagi i obawy dot. konsultowanego terenu. Rozmawiano o rozwiązaniach w dziedzinach: komunikacji, zabudowy oraz zieleni. Na zakończenie konsultacji powstanie raport, który będzie ważnym głosem doradczym w dalszym procesie projektowym. Osoby...

 • Artykuł

  Informujemy, że dzielnicowe eliminacje 39. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędą się w sali sesji Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej  61: 31 marca 2016 r. (czwartek) od godz.10.00 - przesłuchania uczniów szkół podstawowych; 1 kwietnia  2016 r. (piątek) od godz.10.00 - przesłuchania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Informacje nt. konkretnej godziny prezentacji poszczególnych Uczestników dzielnicowych eliminacji zostaną Państwu...

 • Artykuł

  Rozpoczęła się inwentaryzacja przyrodnicza we wschodniej, leśnej części Parku Przy Bażantarni. Będzie ona prowadzona przez Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne  od  marca do października 2016 r. Będzie ona obejmować opis ekosystemów i zbiorowisk roślinnych oraz charakterystykę faunistyczną, dlatego prowadzić ją będą dendrolodzy, herpetolodzy oraz ornitolodzy. A wszystko po to aby realizacja kolejnego etapu zagospodarowania parku była przeprowadzona z poszanowaniem tutejszej...

 • Artykuł

  Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61 informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydział Zasobów Lokalowych wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr 1/2016 lokali użytkowych przeznaczonych do  oddania w najem. WYKAZ Nr 1/2016 dot.: LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM