Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Olga Górna – Przewodnicząca Komisji Robert Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji Halina Kupiecka Antoni Pomianowski Magdalena Rogozińska Marcin Szadowiak

 • Artykuł

  Sylwia Krajewska – Przewodnicząca Komisji Robert Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji Krystian Malesa Tomasz Krasowski Katarzyna Polak Antoni Pomianowski Magdalena Rogozińska Mateusz Rojewski Piotr Paweł Skubiszewski Małgorzata Szymańska Grażyna Wójtowicz

 • Artykuł

  Ryszard Zięciak - Przewodniczący Komisji Karolina Mioduszewska - Wiceprzewodnicząca Komisji Michał Matejka Katarzyna Polak Tomasz Sieradz Piotr Świątkowski Bartosz Zawadzki

 • Artykuł

  Krystian Malesa – Przewodniczący Komisji Halina Kupiecka – Wiceprzewodnicząca Komisji Maciej Antosiuk Olga Górna Sylwia Krajewska Tomasz Krasowski Leszek Lenarczyk Paweł Lenarczyk Kamil Orzeł Karol Radziwiłł Tomasz Sieradz

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy, ze swojego grona, powołuje stałe lub doraźne komisje, określając ich: przedmiot działania, zadania oraz skład osobowy. Rada Dzielnicy obowiązkowo powołuje Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy. Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej jednej, stałej komisji. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, oprócz członków komisji, członkowie Zarządu Dzielnicy oraz radni niebędący członkami tej komisji, bez prawa udziału w głosowaniu. W sprawach należących do ich właściwości komisje...