Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  W lipcu 2015 r. zaprezentowaliśmy mieszkańcom koncepcję pasów rowerowych na ulicach Cynamonowej i Dereniowej, prosząc o uwagi. Przedstawiamy uzgodniony z Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy projekt docelowej organizacji ruchu kolejnego odcinka ul. Cynamonowej (od ul. I. Gandhi do ul. Płaskowickiej). Wdrożenie II etapu projektu w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2016 planujemy wiosną br. (jeśli pozwolą warunki pogodowe). Przedstawiamy odpowiedzi na uwagi mieszkańców zgłoszone do projektu...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Dziś w ratuszu odbyło się spotkanie dla prasy, podczas którego przedstawiciele władz Ursynowa omówili wyniki raportu „Badanie potrzeb oraz opinii na temat oferty kulturalnej na obszarze Dzielnicy Ursynów”. Ponadto przedstawiono plany Urzędu Dzielnicy Ursynów w zakresie kultury na rok 2016. Raport z badania opinii publicznej wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dotyczy potrzeb oraz opinii na temat oferty kulturalnej na obszarze Dzielnicy Ursynów. Badanie przeprowadzono na próbie...

 • Artykuł

  Punkt  Informacji Europejskiej  Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. Nabory wniosków w Programie „Europa dla obywateli” w 2016, który odbędzie się w czwartek 28 stycznia br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pani Monika Świetlik, przedstawicielka Punktu Kontaktowego Europa dla Obywateli. Program Europa dla...

 • Artykuł

  Wydział Zasobów Lokalowych informuje, że w dniu 19 stycznia 2016 r. wpłynęła pierwsza oferta na miejsce postojowe nr 21 w hali garażowej przy ul. Kłobuckiej 16-18. Termin na przyjmowanie pozostałych ofert na w/wym. miejsce upływa we wtorek  26 stycznia 2016 r.