Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Poznaliśmy już Ranking Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2016. Ranking ten jest uznanym już instrumentem badania poziomu kształcenia w warszawskich liceach i technikach. Jest też niezwykle popularny wśród uczniów najstarszych klas gimnazjalnych, którzy poszukują szkoły/liceum, które może przybliżyć ich do wymarzonych studiów. W tym roku Kapituła Rankingu jako kryteria ustaliła: sukcesy w olimpiadach 30%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 45%. (uwzględniono tylko...

 • Artykuł

  Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów podaje do wiadomości aktualny wykaz miejsc postojowych, w halach garażowych przy ul. Kłobuckiej 14, 16-18, 18A, 16B-18D przeznaczonych do najmu poza konkursem. Wykaz sporządzony jest wg stanu na dzień 12 stycznia 2016 r.  

 • Artykuł

  Wydział Zasobów Lokalowych informuje, że w dniu 12 stycznia 2016 r. wpłynęła pierwsza oferta na miejsce postojowe nr 12 w hali garażowej przy ul. Kłobuckiej 16-18. Termin na przyjmowanie pozostałych ofert na w/wym. miejsce upływa we wtorek 19 stycznia 2016 r. Ponadto informujemy, że została wycofana oferta złożona w dniu 11 stycznia 2016 r. na postojowe nr 2 w hali garażowej przy ul. Kłobuckiej 16-18. W związku z powyższym nie obowiązuje termin przyjmowania pozostałych ofert na w/wym. miejsce.

 • Artykuł

  Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów informuje, że Zarząd Dzielnicy Ursynów na podstawie uchwały nr 476 z dnia 8 stycznia 2016 r. przeznaczył niewynajęte w drodze konkursu ofert wolne lokale użytkowe położone w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 do najmu w trybie poza konkursem ofert. Wykaz lokali użytkowych stanowi załącznik nr 1 od w/wym. uchwały Sposób wynajmowania lokali określa „Procedura najmu lokali użytkowych poza konkursem ofert”, która stanowi załącznik nr 2 do w/wym....

 • Artykuł

  Wydział Zasobów Lokalowych informuje, że w dniu 11 stycznia 2016 r. wpłynęła pierwsza oferta na miejsce postojowe nr 2 w hali garażowej przy ul. Kłobuckiej 16-18. Termin na przyjmowanie pozostałych ofert na w/wym. miejsce upływa w poniedziałek 18 stycznia 2016 r.