Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Przedmiot działania: Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Dzielnicy. Zadania: Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu bezpieczeństwa o porządku publicznego. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Inicjowanie i ocena działań Zarządu Dzielnicy związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Skład: Arkadiusz Dmowski - przewodniczący ...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: Architektura, urbanistyka i budownictwo. Strategia rozwoju Dzielnicy i m.st. Warszawy. Ekologia. Zadania: Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa, strategii rozwoju i ekologii. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa, strategii rozwoju oraz ekologii. Inicjowanie i ocena działań Zarządu...

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=31Prx8a7mSw

 • Artykuł
 • Artykuł

  Prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Urzędu m.st. Warszawy  Informacja Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów: (22) 443 72 00 (22) 443 71 56 (22) 443 73 01 email: wom@ursynow.pl