Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów Urzędu m. st. Warszawy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa Informacja WOM: (22) 443 72 00 (22) 443 71 56 (22) 443 73 01 Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 8.00-16.00 w sobotę i niedzielę nieczynne Dodatkowo w każdy poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 18.00 dyżury pełnią: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów Stanowiska kasowe Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Ursynów Delegatura Biura...

 • Artykuł

  JEDNOSTKI  POMOCNICZE DZIELNICY URSYNÓW m.st. WARSZAWY W latach 1996 1998 z inicjatywy mieszkańców na ich pisemne wnioski ówczesna Gmina Warszawa – Ursynów utworzyła sześć jednostek pomocniczych gminy – osiedli, które funkcjonują do chwili obecnej. Utrata mocy obowiązującej uchwał byłej Rady Gminy Warszawa – Ursynów kształtujących ustrój jednostek pomocniczych nie spowodowała likwidacji tych jednostek ale dla dalszego ich utrzymania koniecznym stało się nadanie im przez Radę Dzielnicy...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (metro Imielin) centrala: (22) 443 71 00, fax: (22) 443 72 91 email: wom@ursynow.pl NIP:             525-22-48-481 REGON:      015259640-00138 Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 8.00-16.00 W każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00 dyżury pełnią: Wydział Obsługi Mieszkańców Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń kasy Wydziału Budżetowo-Księgowego Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy jest organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy. W jej skład wchodzi 25  radnych wybieranych w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Ze swego grona Rada wybiera Przewodniczącego, który stoi na czele Rady i kieruje jej pracami, oraz od jednego do trzech wiceprzewodniczących. Decyzje Rady w formie uchwał zapadają na sesjach. Rada powołuje stałe i doraźne komisje. Radni Prezydium Kalendarz prac Rady Sesje Uchwały Rady Stanowiska Rady ...

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Ursynów jest organem wykonawczym dzielnicy. W jego skład wchodzi burmistrz i jego 4 zastępców. Zarząd Dzielnicy wykonuje zadania z zakresu spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz zadania przekazane dzielnicom na podstawie statutów dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy. Zadania te Zarząd Dzielnicy realizuje przy pomocy Urzędu Dzielnicy Ursynów. Burmistrz Robert Kempa e-mail: rkempa@ursynow.pl Zastępca...