Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Dawna Gmina Ursynów opierała tę współpracę na obustronnej umowie. Porozumienie dotyczyło doskonalenia pracy samorządu lokalnego, wspierania rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, wspomagania działalności organizacji społecznych, ochrony zabytków, oświaty, sportu, kultury, ochrony zdrowia oraz wspierania działalności mającej na celu wzajemne poznanie dziedzictwa historycznego i kulturowego obu narodów. Przez ostatnie 10 lat Smoleńsk i Ursynów wymieniały się informacjami na swój temat oraz...

 • Artykuł

  Mapa Ursynowa – granice i instytucje Ortofotomapa Warszawy Przedszkola publiczne i niepubliczne Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne Licea ogólnokształcące publiczne i niepubliczne Uczelnie wyższe Obiekty sportowe Oddziały Poczty Polskiej Lecznice weterynaryjne

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu. Jego funkcje określa ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o samorządzie powiatowym, a zadania wynikające ze stołecznego charakteru miasta - ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zgodnie z ustawą o ustroju miasta stołecznego Warszawy w Warszawie utworzono osiemnaście jednostek pomocniczych - dzielnic m.st. Warszawy. Jedną z dzielnic jest Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy. Dzielnice są jednostkami pomocniczymi...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (metro Imielin) 02-777 Warszawa centrala: (22) 443 71 00, fax: (22) 443 72 91 Informacja Wydziału Obsługi Mieszkańców: (22) 443 72 00 (22) 443 71 56 (22) 443 73 01 email: wom@ursynow.pl Dane kontaktowe Wydziałów Dane kontaktowe Delegatur Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 8.00-16.00 W każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00 dyżury pełnią: - Wydział Obsługi Mieszkańców - Wydział Działalności Gospodarczej i...

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=Qa3w3-OR_Ss