Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Sylwia Krajewska – Przewodnicząca Komisji Robert Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji Krystian Malesa Tomasz Krasowski Katarzyna Polak Antoni Pomianowski Magdalena Rogozińska Mateusz Rojewski Piotr Paweł Skubiszewski Małgorzata Szymańska Grażyna Wójtowicz

 • Artykuł

  Ryszard Zięciak - Przewodniczący Komisji Karolina Mioduszewska - Wiceprzewodnicząca Komisji Michał Matejka Katarzyna Polak Tomasz Sieradz Piotr Świątkowski Bartosz Zawadzki

 • Artykuł

  Krystian Malesa – Przewodniczący Komisji Halina Kupiecka – Wiceprzewodnicząca Komisji Maciej Antosiuk Olga Górna Sylwia Krajewska Tomasz Krasowski Leszek Lenarczyk Paweł Lenarczyk Kamil Orzeł Karol Radziwiłł Tomasz Sieradz

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy, ze swojego grona, powołuje stałe lub doraźne komisje, określając ich: przedmiot działania, zadania oraz skład osobowy. Rada Dzielnicy obowiązkowo powołuje Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy. Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej jednej, stałej komisji. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, oprócz członków komisji, członkowie Zarządu Dzielnicy oraz radni niebędący członkami tej komisji, bez prawa udziału w głosowaniu. W sprawach należących do ich właściwości komisje...

 • Artykuł

  Dyrektor Krzysztof Czubaszek ul. Indiry Gandhi 9, 02-776 Warszawa Program działania instytucji kultury pn. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” Dyrektor Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” wybrany Konkurs na dyrektora UCK „Alternatywy” Statut Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" Rekomendacja Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji w sprawie Ursynowskiego Centrum Kultury (UCK) grudzień 2019 18 mln zł na Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” ...