Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Wydział Prawny dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Wydziału Damian Kubicki tel.: 22 443 72 66 faks: 22 443 72 67 mail: ursynow.wpr@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: obsługa prawna Członków Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy oraz Wydziałów dla Dzielnicy; obsługa prawna Delegatur Biur; ...

 • Artykuł

  Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Joanna Sienicka tel.: 22 443 72 10 mail: ursynow.wow@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów należy wykonywanie zadań organu prowadzącego w stosunku do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przekazanych do Dzielnicy oraz realizacji polityki oświatowej m.st. Warszawy, a w szczególności: ...

 • Artykuł

  Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Beata Tokaj tel.: 22 443 71 33, 22 443 71 27, 22 443 71 31, 22 443 71 32, 22 443 71 33, 22 443 71 52; mail: ursynow.wod@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną i organizacyjną posiedzeń Zarządu Dzielnicy oraz spotkań i narad z udziałem członków Zarządu...

 • Artykuł

  Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Katarzyna Rymsza-Żuk tel.: 22 443 72 50 faks: 22 443 72 91 e-mail: ursynow.wos@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów należą w szczególności: Sprawy zieleni, wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134...

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Irena Stanek tel.: 22 443 72 90 faks: 22 443 72 91 mail: ursynow.wom@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu zadań Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy należy w szczególności: wykonywanie zadań związanych z bezpośrednią obsługą klientów w zakresie przyjmowania wniosków, skarg, petycji i innej korespondencji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i...