Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Zespół Kultury dla Dzielnicy Ursynów Kierownik Krzysztof Strużyński tel. 22 443 72 45 mail: ursynow.wku@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Kultury dla Dzielnicy należy w szczególności: wykonywanie zadań organizatora kultury względem instytucji kultury przekazanych do kompetencji Dzielnicy; prowadzenie spraw związanych z organizacją dzielnicowych imprez kulturalnych. Przy pomocy Wydziału wykonywany...

 • Artykuł

  Wydział Kadr i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Agnieszka Kot tel.: 22 443 72 41 faks: 22 443 72 42 mail: ursynow.wkf@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Kadr dla Dzielnicy należy w szczególności: realizacja spraw kadrowych pracowników Wydziałów dla Dzielnicy oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, łącznie z dyrektorami instytucji kultury,...

 • Artykuł

  Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Adam Boniecki tel.: 22 443 72 19 faks: 22 443 72 20 e-mail: ursynow.wir@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: opracowywanie projektów planów inwestycyjnych Dzielnicy – rocznych i wieloletnich; sporządzanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych do...

 • Artykuł

  Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Anna Słomińska tel.: 22 443 75 20 faks: 22 443 71 65 e-mail: ursynow.wgn@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,...

 • Artykuł

  Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Dzielnicy Ursynów Naczelnik Ewa Gładysz tel.: 22 443 73 88 , faks: 22 443 72 91, p. 419, e-mail: egladysz@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, Zadania: Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,...