Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2014.518) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy Al. KEN / ul. Gandhi została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Wydział Zasobów Lokalowych informuje, że w dniu 16 października 2015 r. wpłynęły pierwsze oferty na miejsca postojowe nr 1 w hali garażowej przy ul. Kłobuckiej 16-18. Termin na przyjmowanie pozostałych ofert na w/wym. miejsc upływa w poniedziałek 26 października 2015 r.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD XIV Sesji Rady Dzielnicy Ursynów w dniu 19.10.2015 r. godz. 18.00, Al. KEN 61, sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza 1. Zmiany w porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy: nr XI z dnia 25.08.2015 r. , nr XII z dnia 15.09.2015 r., nr XIII z dnia 22.09.2015 r. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r.,...

 • Artykuł

  UD-XII-WOW-2111.9.2015.BTK(33 (BE-WKO.2111.34.2015.IMA) PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 19 października 2015 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w Warszawie ul. Wilczy Dół 4 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2 i § 5 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.782 j.t. ze zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy ul.  Spornej 11 została przeznaczona do wydzierżawienia.