Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Park Przy Bażantarni o powierzchni 9,79 ha, zlokalizowany jest w rejonie ulic: Przy Bażantarni, Al. KEN, Jeżewskiego, Rosoła. Jego wyposażenie to place zabaw, stojaki rowerowe, boisko sportowe, wieże kwiatowe, skate park, linarium, biblioteka plenerowa, gabiony, mostek oraz park linowy. Park realizowany jest etapowo, w 2008 r. oddano do użytku pierwszy element zagospodarowania parku – zespół boisk sportowych wybudowany w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, składający się z boiska...

 • Artykuł

  Park im. Romana Kozłowskiego (tzw. Kopa Cwila) Położenie: w rejonie ulic: Koński Jar, Nutki, Zaolziańska, Dolina Służewiecka, Rzymowskiego Powierzchnia: 8,68 ha (Kopa Cwila to najwyższy sztuczny szczyt Ursynowa. Powstał w latach 70-tych XX wieku z ziemi nawiezionej z wykopów pod budowę pobliskich budynków i dróg) Najważniejsze atrakcje: plac zabaw siłownia zewnętrzna urządzenia do ćwiczeń Street Workout ścianka wspinaczkowa stoliki do ping-ponga: 2 szt. stoliki do gier...

 • Artykuł

  Do głównych zadań dzielnicy należy dbanie o pogodzenie nowoczesnych wizji architektonicznych z jednoczesnym zachowaniem walorów przyrodniczych Ursynowa. W zakresie dotyczącym działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska w Dzielnicy Ursynów realizowanych jest szereg długofalowych i przemyślanych programów, w tym budowa nowoczesnych parków oraz zieleńców, które pełnią znaczące funkcje przyrodnicze oraz funkcje społeczne: rekreacyjno-sportowe i sprzyjają nawiązywaniu kontaktów...

 • Artykuł

  Telefony alarmowe : Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursynów Kierownik Zespołu Wiesław Gagaszka al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, p. 441 tel. (22) 443 73 27, (22) 443 73 25, (22) 443 73 28, (22) 443 73 29 ursynow.bbizk@um.warszawa.pl 999 - Pogotowie Ratunkowe 998 – Straż Pożarna 997 – Policja 986 – Straż Miejska 112 – Alarmowy telefon komórkowy 994 - Pogotowie Wodociągowe i Kanalizacyjne 982 - Pogotowie Dźwigowe 19...

 • Artykuł

  1) REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH Zwierzęta łowne żyjące w stanie wolnym, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.), stanowią dobro ogólnonarodowe i są własnością Skarbu Państwa. Zasady odpowiedzialności za szkody powodowane przez zwierzęta łowne żyjące w stanie wolnym (szkody łowieckie) uregulowane zostały w art. 46 - 50 Prawa łowieckiego. W przypadku obszarów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich,...