Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Stypendia adresowane są do osób realizujących: przedsięwzięcia o charakterze ogólnomiejskim lub projekty tematyczne związane z m.st. Warszawą czy też takie, których odbiorcami będą mieszkańcy różnych dzielnic m.st. Warszawy przedsięwzięcia/projekty tematyczne związane z jedną dzielnicą m.st. Warszawy czy też takie, których odbiorcami będą przede wszystkim mieszkańcy jednej dzielnicy m.st. Warszawy. Zasady, tryb przyznawania i wysokość stypendiów przyznawanych przez Miasto oraz przez...

 • Artykuł

  W Dzielnicy Ursynów funkcjonują dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa telefon: (022) 643 78 08 faks: (022) 643 78 08 e-mail: ppp18war@ppp18war.home.pl. Od 1983 roku Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą i interwencyjną dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli z przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie działania określonym przez Biuro Edukacji...

 • Artykuł

  Dzielnicowe Centrum Integracji realizuje program, którego celem jest tworzenie spójnego systemu pomocy dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do głównych zadań Centrum należy diagnozowanie problemów dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zamieszkałych na terenie dzielnicy, pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia dziecka zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz koordynowanie przyjęć do oddziałów integracyjnych w...

 • Artykuł

  International American School Sp. z o.o. Amerykańskie Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 72 I.A.S. ul. Dembego 18, 02-796 Warszawa tel. 22 649 14 40 WWW.IAS.EDU.PL Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 40 ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa tel. 22 648 31 52 www.edukator.pl Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa tel. 22 641 36 50 www.loprzymierze.edu.pl Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego...

 • Artykuł

  Klub Radnych Projekt Ursynów: Ewa Halina Cygańska Kamil Orzeł - przewodniczący klubu Goretta Agnieszka Szymańska