Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Klub Radnych "Nasz Ursynów" 2010-2014 Ewa Halina Cygańska Arkadiusz Dmowski Daniel Franciszek Głowacz Teresa Jurczyńska - Owczarek Lech Wojciech Królikowski Leszek Lenarczyk Paweł Lenarczyk Piotr Paweł Skubiszewski - przewodniczący klubu Magdalena Anita Sokołowska Goretta Agnieszka Szymańska

 • Artykuł

  Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 2010-2014 Katarzyna Maria Polak - przewodnicząca klubu Barbara Rylska Wojciech Jakub Zabłocki Arkadiusz Zwoliński

 • Artykuł

  Klub Radnych Platformy Obywatelskiej 2010-2014 Elżbieta Jadwiga Igras Sylwia Krajewska Monika Anna Krzepkowska Krystian Jerzy Malesa Michał Patryk Matejka Tomasz Witold Mencina Karolina Anna Mioduszewska Tomasz Sieradz - przewodniczący klubu Małgorzata Ewa Szymańska Marek Bronisław Wiernik Ryszard Wawrzyniec Zięciak

 • Artykuł

  Przedmiot działania: Samorządy lokalne na terenie Dzielnicy. Gospodarka przestrzenna, gospodarka komunalna, transport, rolnictwo i inne problemy tzw. Zielonego Ursynowa. Zadania: Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu wszelkich problemów z terenu Zielonego Ursynowa, a także wszelkich zagadnień związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem samorządów lokalnych na terenie Dzielnicy. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: Czynności z zakresu kontroli. Zadania: Kontrola legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Zarządu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych Miasta, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 Statutu Dzielnicy Ursynów, w szczególności w zakresie: a) wywiązywania się z zadań przewidzianych Statutem i Statutem m. st. Warszawy b) wykonywania uchwał Rady Miasta i Rady Dzielnicy oraz zarządzeń Prezydenta c) działalności finansowej i gospodarczej Opiniowanie...