Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (metro Imielin) centrala: (22) 443 71 00, fax: (22) 443 72 91 email: wom@ursynow.pl NIP:             525-22-48-481 REGON:      015259640-00138 Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 8.00-16.00 W każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00 dyżury pełnią: Wydział Obsługi Mieszkańców Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń kasy Wydziału Budżetowo-Księgowego Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy jest organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy. W jej skład wchodzi 25  radnych wybieranych w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Ze swego grona Rada wybiera Przewodniczącego, który stoi na czele Rady i kieruje jej pracami, oraz od jednego do trzech wiceprzewodniczących. Decyzje Rady w formie uchwał zapadają na sesjach. Rada powołuje stałe i doraźne komisje. Radni Prezydium Kalendarz prac Rady Sesje Uchwały Rady Stanowiska Rady ...

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Ursynów jest organem wykonawczym dzielnicy. W jego skład wchodzi burmistrz i jego 4 zastępców. Zarząd Dzielnicy wykonuje zadania z zakresu spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz zadania przekazane dzielnicom na podstawie statutów dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy. Zadania te Zarząd Dzielnicy realizuje przy pomocy Urzędu Dzielnicy Ursynów. Burmistrz Robert Kempa e-mail: rkempa@ursynow.pl Zastępca...

 • Artykuł

  Dawna Gmina Ursynów opierała tę współpracę na obustronnej umowie. Porozumienie dotyczyło doskonalenia pracy samorządu lokalnego, wspierania rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, wspomagania działalności organizacji społecznych, ochrony zabytków, oświaty, sportu, kultury, ochrony zdrowia oraz wspierania działalności mającej na celu wzajemne poznanie dziedzictwa historycznego i kulturowego obu narodów. Przez ostatnie 10 lat Smoleńsk i Ursynów wymieniały się informacjami na swój temat oraz...

 • Artykuł

  Mapa Ursynowa – granice i instytucje Ortofotomapa Warszawy Przedszkola publiczne i niepubliczne Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne Licea ogólnokształcące publiczne i niepubliczne Uczelnie wyższe Obiekty sportowe Oddziały Poczty Polskiej Lecznice weterynaryjne