Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Dzielnica Ursynów uczestniczy w realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. ,,Karta Dużej Rodziny”. Uczestnictwo w programie uprawnia do zniżek, które oferowane są przez instytucje publiczne i firmy prywatne na obszarze całego kraju. Wykaz partnerów, którzy przystąpili do programu ,,Karta Dużej Rodziny” jest systematycznie aktualizowany i znajduje się na stronie. Od roku 2018 dla uprawnionych członków rodzin wielodzietnych dostępne są dwie formy karty KDR: tradycyjna (karta...

 • Artykuł

  Kodeks Etyki wyznacza standardy i określa zasady postępowania Pracowników Urzędu. Przestrzeganie tych zasad ma być gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych osób zatrudnionych w Urzędzie. Kodeks ma urzeczywistniać idee uczciwej, otwartej i przyjaznej w stosunku do społeczności lokalnej administracji samorządowej. Właściwą postawę pracowników zatrudnionych w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy wyznaczają zasady: 1. praworządności, 2. uczciwości i rzetelności, 3....

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy, jako kierownik Urzędu m.st. Warszawy, deklaruje osobiste zaangażowanie w podnoszenie poziomu jakości życia w m.st. Warszawie, poprzez świadczenie przez Urząd m.st. Warszawy wysokiej jakości usług powszechnie dostępnych. Miarą poziomu realizacji tego zadania jest deklarowane zadowolenie mieszkańców Warszawy, pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz innych podmiotów uczestniczących w życiu Warszawy. Stałe podnoszenie jakości życia w m.st. Warszawie i jakości pracy...

 • Artykuł

  Grupa mieszkańców okolic ul. Lanciego wystąpiła do Urzędu Dzielnicy Ursynów (za pośrednictwem radnego dzielnicy Daniela Głowacza) o wycofanie z ul. Lanciego nocnej linii autobusowej N37. W dniach 11 – 18 lutego br. Urząd Dzielnicy Ursynów przeprowadził konsultacje z mieszkańcami ws. trzech wariantów poprowadzenia trasy autobusu nr N37. Prawie 45% osób wskazało jako najlepszy wariant III, tj. poprowadzenie nowej trasy Al. KEN. Zarząd Transportu Miejskiego nie wyraził zgody na wprowadzenie tego...

 • Artykuł

  Grupa mieszkańców okolic ul. Lanciego wystąpiła do Urzędu Dzielnicy Ursynów (za pośrednictwem radnego Dzielnicy) o wycofanie z ul. Lanciego nocnej linii autobusowej N37. Zarząd Transportu Miejskiego dopuszcza wycofanie tej linii, ale jako jedyną możliwość poprowadzenia nowej trasy wskazuje przejazd od ul. Cynamonowej ulicami: Płaskowickiej, Rosoła, Wąwozową do pętli Os. Kabaty. W Urzędzie Dzielnicy Ursynów powstała alternatywna propozycja poprowadzenia nowej trasy autobusu N37 w tym rejonie:...