Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Warszawa, dn. 11 września 2014 r. UD-XII-WOŚ-K.6220.2.2014. MST (  2  ) ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn....

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz.651 z póź. zm.) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w rejonie budynku przy ul. Bekasów została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Z przykrością informujemy, że dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Marcina Żuka, wieloletniego mieszkańca Ursynowa i ultramaratończyka. W 2014 roku realizował swoje biegowe marzenie: ukończenie w jednym roku całego cyklu biegów 4Deserts na 4 pustyniach świata: Wadi Ramm, Gobi, Atacama i Antarktyda. Dwie pustynie były już za Nim, a dwie czekały na pokonanie. Niestety, Marcinowi nie będzie dane tego dokonać. Cześć Jego Pamięci. - Niewysłowiona tragedia. To był wspaniały człowiek,...

 • Artykuł

  Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Komisje: Komisja Budżetu i Finansów Komisja Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu Komisja Rewizyjna Dyżury Interpelacje Oświadczenia majątkowe Urodzony 24 maja 1970r. Z wykształcenia prawnik, ukończył Uniwersytet Warszawski. Specjalizuje się projektach związanych z rozwojem infrastruktury oraz zamówieniach publicznych. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zamówień publicznych. Posiada uprawnienia...

 • Artykuł

  Już w najbliższą sobotę (13 września) w godzinach od 10.00 do 16.00 na terenie Kampusu SGGW odbędzie się pierwszy Warszawski Dzień Energii. Pokazy i atrakcje podzielono na pięć stref tematycznych adresowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Warszawski Dzień Energii skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, od mieszkańców Warszawy i okolic, studentów, uczniów, poprzez osoby profesjonalnie zajmujące się miejską energetyką odnawialną. W ramach wydarzenia zaplanowano następujące strefy...