Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Urząd Pracy m.st. Warszawy otworzył Punkt Obsługi Obywateli Ukrainy. Znajduje się przy ul. Marszałkowskiej 77/79. Poszukujący pracy uchodźcy mogą się zarejestrować i szukać ofert także z pomocą tłumacza w języku ukraińskim.

 • Artykuł

  Оформлення заяв буде здійснюватися в Pайонному Інформаційному Бюро, розташованому на першому поверсі будівлі, біля входу з автостоянки. Також знайдуться люди, які розмовляють українською, щоб допомогти вам заповнити заявку. На кожну заявку також буде видано ваучер на снімку, якую можна буде зробити одразу після заповнення заявки, перед інформаційним пунктом. Де заповнити та подати заявку? Далі доведеться піднятися на другий поверх, де завантажити номер з літерою «Y» – PESEL для громадян...

 • Artykuł

  Районне Bідділення Урсинyв видає біженцям номери PESEL Od środy (16 marca) urzędnicy będą przyznawać numery PESEL przebywającym w stolicy uchodźcom z Ukrainy. Urząd Dzielnicy Ursynów przeznaczył do tego 5 stanowisk na I piętrze budynku. Wnioski będą do pobrania w dzielnicowym punkcie informacyjnym na parterze. Tam też udzielana będzie pomoc w wypełnianiu wniosków oraz wydawany voucher na zdjęcie, które będzie można zrobić w punkcie foto naprzeciwko. Gdzie wypełnić i złożyć wniosek Wnioski...

 • Artykuł

  Po wybuchu wojny na Ukrainie do ursynowskich szkół i przedszkoli przyjęto już ponad pół tysiąca dzieci i młodzieży z Ukrainy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych ukraińskich sąsiadów, którzy znaleźli schronienie przed wojną na terenie Ursynowa, przygotowaliśmy pomocne informacje, które ułatwią rozpoczęcie nauki w polskich placówkach oraz ofertę bezpłatnych zajęć. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

 • Artykuł

  Lesznowola, 15.03.2022 r. RSR.6220.3.2022.WD.8 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 105 § 2 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021...